Diskusní právní snídaně k novému stavebnímu zákonu

  • Hradec Králové / online
  • 6.12.2022, 09:00 - 11:00
  • Pro klienty ARWS a zvané zdarma

Harmonogram:

Nový stavební zákon je jedním ze zásadních předpisů této dekády. Jeho výsledná podoba významně ovlivní oblast územního plánování, stavebnictví a developmentu. Co má nový stavební zákon v praxi změnit a jaké jeho změny schválila vláda v říjnu 2022 v tzv. věcné novele?

  • Jaký přínos lze od prováděných změn očekávat?
  • Přispějí tyto změny ke zkvalitnění činnosti veřejné správy a zefektivnění povolovacích procesů?
  • Jak bude vypadat strategický rámec pro územní plánování, zelenou infrastrukturu a architekturu v ČR?
  • Jaké je propojení mezi stavebním zákonem a návrhem zákona o jednotném environmentálním stanovisku a řešením ochrany veřejných zájmů vstupujících do stavebních povolovacích procesů?

Těmto a dalším otázkám se budeme věnovat v rámci této specializované právní snídaně.

Právní snídaní vás provede:

JUDr. Tereza Snopková, Ph.D.

Pro klienty řeší právní služby ve věcech životního prostředí. Oblasti práva životního prostředí se věnuje celou svou profesní kariéru. V letech 2002 až 2008 rovněž aktivně působila v legislativním odboru Ministerstva životního prostředí.  V ARROWS se specializuje na právo životního prostředí včetně otázek územního plánování a na oblast komunálního práva. 

Mgr. Karel Huneš

V rámci své praxe se specializuje na stavební právo a s ním propojené právní obory. Ve své dosavadní praxi zastupoval klienty – developery různých investičních projektů, stavebníky rodinných a bytových domů, rekreačních areálů v horských oblastech atd.  

Stavebním právem se zabývá na denní bázi a svým klientům poskytuje komplexní poradenství, které je podložené jak jeho podrobnou znalostí oboru, tak i předchozími praktickými zkušenostmi.

JUDr. Pavel Staněk, MBA

Je jedním ze zakládajících společníků advokátní kanceláře ARROWS. Specializuje se především na legislativu a veřejný sektor. Poradenství rovněž poskytuje i v oblasti přípravy developerských projektů a veřejných zakázek. Je zakladatelem řady neziskových projektů.

Hosté:

Jiří Havránek, poslanec a člen výboru pro Veřejnou správu a regionální rozvoj, předseda Podvýboru pro bytovou politiku

Právní snídaní pro vás připravujeme ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou Královehradeckého kraje.

Místo konání:

Workshop pořádáme hybridní formou. Uveďte, prosím, v poznámce přihlášky, kterou variantu upřednostňujete. Rádi se s vámi potkáme:

1/ osobně v ARROWS ETL Global v Hradci Králové (Klicperova 1266/1), nebo

2/ online

V případě dotazů se obracejte na:

Zuzana Šmídová, smidova@arws.cz, tel. +420 771 121 075. 

Cena:

Zdarma

Výhrada účasti

Akce není určena pro poradce a osoby pracující či podnikající v poradenství.

Přihláška

Zaujali jsme Vás?
Kontakt