Insolvence, koronavirus a podnikatelská rizika

 • WEBINÁŘ
 • 23.7.2020, 10:30 - 11:30
 • 600,-Kč vč. DPH

Vážení klienti, obchodní přátelé,

dovolujeme si vás pozvat na praktický právní seminář na téma Insolvence, koronavirus a podnikatelská rizika, který bude pořádaný formou online webináře

LEKTOŘI:

Mgr. Ing. Jan Škripko – insolvenční správce, kterému se jako prvnímu podařilo získat licenci dle nové právní úpravy insolvencí. Mgr. Ing. Škripko má právní a zároveň ekonomické vzdělání, působí téměř patnáct let jako insolvenční správce a rovněž je advokátem se zaměřením na insolvenční právo. Za dobu své praxe podílel na řadě reorganizací, a to v různých pozicích – jako insolvenční správce, jako advokát prosazující zájmy klienta (ať už dlužníka či věřitele) anebo jako ekonomický poradce a krizový manažer. Sepsal několik reorganizačních plánů či na nich participoval, vyjednával jejich schválení věřiteli a osobně je realizoval v praxi. Jako insolvenční správce několikrát provozoval i obchodní závod (podnik) dlužníka v konkursu.

Mgr. Jaroslav Janoušek – advokátní koncipient, který se od počátku své praxe úzce specializuje na exekuční a insolvenční agendu. Dlouhodobě spolupracuje s insolvenčními správci a má bohaté zkušenosti se soudními spory, k nimž v průběhu insolvenčního řízení nezřídka dochází.

ANOTACE: 

Co Vám hrozí, čemu a jak se bránit? Jak eliminovat rizika a jaké změny přijdou s koncem epidemie? Naši specializovaní právníci s Vámi proberou řadu praktických tipů, které se v naší praxi dlouhá léta osvědčují. Řešit budeme hlavně:

 1. Co se změnilo v důsledku krize, kdy opatření skončí a co nastane po nich?
 2. Odpovědnost statutárních orgánů v průběhu krize a bezprostředně po ní.
 3. Vzájemné vztahy s někým, kdo je v úpadku, ať už v pozici věřitele nebo v pozici dlužníka. Máte mu platit, máte po něm vymáhat závazky? Má smysl přihlásit pohledávku do insolvence?
 4. Započtení pohledávek - jak správně postupovat v momentě, kdy máte za úpadcem vzájemné pohledávky. Lze započtení v rámci insolvenčního řízení provést? Pokud ano, za jakých podmínek? Je vůbec nutné pohledávky započítávat?
 5. Neúčinnosti – to že s někým obchodujete může znamenat spoustu věcí – pokud Vám dlužník zaplatí, nemáte vyhráno, insolvenční správce může takový úkon zpětně napadnout. Jak se bránit a jak případným sporům ideálně předejít?
 6. Praktické rady 

STRUKTURA:

3 x 20 (15) minut bloky – na konci každého bloku bude prostor pro vaše dotazy

 1. Co musíte dělat během krize a co přijde poté? Kdy skončí a na co se připravit?
 2. Situace se vrátí do běžného stavu a vy budete v problémech – co dělat?
 3. Situace se vrátí do běžného stavu a Váš partner bude problémech – co dělat?

PŘIPOJENÍ:

Podrobnější informace o připojení se k webináři obdržíte na Vámi zadanou e-mailovou adresu po vyplnění a odeslání níže uvedené přihlášky. Po technické stránce není potřebné žádné zvláštní vybavení, zcela postačí běžný počítač s prohlížečem a zvukovým výstupem (reproduktory/sluchátka), případně zabudovaným mikrofonem.

VÝHRADA ÚCASTI:

Akce není určena pro poradce, či osoby pracující, či podnikající v poradenství. Změna zúčastněných osob vyhrazena.

Přihláška

Zaujali jsme Vás?
Kontakt