Obrana proti krácení dotace - nenechte si všechno líbit

  • Webinář / Olomouc
  • 30.3.2023, 10:00 - 11:00
  • Pro klienty ARWS a zvané zdarma

Na dotaci není právní nárok, proto Vám jí můžeme zkrátit jak se nám zlíbí? Tuto větu mohl v minulosti slyšet od poskytovatele dotace nejeden příjemce, kterému se rozhodl poskytovatel dotace z důvodu domnělého porušení dotačních podmínek nevyplatit celou dotaci, popřípadě požadovat vrácení části či dokonce celé dotace zpět.

Je to však skutečně pravda? Jaké máte možnosti v případě, že Vám má být krácena dotace? Víte, že se můžete efektivně bránit?

Odpovědi na tyto otázky (a o tom, jaké máte možnosti právní obrany vůči poskytovatelům dotace či finančním úřadům) bude hovořit specialista na tuto problematiku, advokát Mgr. Antonín Hajdušek, LL. M.

Harmonogram workshopu:

  • krácení dotace před proplacením dotace
  • porušení rozpočtové kázně
  • způsoby právní obrany
  • aktuální judikatura týkající se krácení dotace
  • praktické příklady z činnosti ARROWS

Workshopem Vás provede:

Mgr. Antonín Hajdušek, LL M. je advokát působící v advokátní kanceláři ARROWS ETL Global. Jedna z jeho unikátních specializací je přitom právní obrana proti postupu poskytovatelů dotace v případě krácení dotace proti finančním úřadům v řízeních o stanovení odvodu za porušení rozpočtové kázně. Těmto odvětvím se věnuje již bezmála 8 let.

Místo konání workshopu:

Workshop pořádáme hybridní formou. Uveďte, prosím, v poznámce přihlášky, kterou variantu upřednostňujete. Rádi se s Vámi potkáme:

1/ online nebo 

2/ osobně v Envelopa Office Center, Arrows Etl Global Olomouc, tř. Kosmonautů 1221/2a, 779 00 Olomouc

Občerstvení:

Na místě bude pro Vás připraveno občerstvení s kvalitní kávou a nealkoholickými nápoji. 

V případě dotazů se obracejte na:

Bc. Veronika Sečková, seckova@arws.cz, tel. 778965190. Pomůže Vám také se zajištěním parkování přímo v budově Envelopa.

Cena workshopu:

Zdarma.

Výhrada účasti

Akce není určena pro poradce, či osoby pracující, či podnikající v poradenství. 

Přihláška

Zaujali jsme Vás?
Kontakt