Odpovědnost manažerů jejich osobními penězi a svobodou - praktická rizika

 • Telegraph | Jungmannova 3, Hodolany, Olomouc, Česko
 • 5.10.2021, 09:00 - 11:00
 • Pro klienty, jejich hosty a pozvané zdarma, ostatní 2.500,- Kč plus DPH

Vážení klienti, obchodní přátelé,

dovolujeme si Vás pozvat na praktický právní seminář se snídaní, který se týká výkonu Vaší činnosti a Vaší odpovědnosti jako manažerů ve Vašich společnostech. Na praktických příkladech z naší praxe Vám sdělíme, jak se bránit osobní odpovědnosti za chybné kroky v roli manažera, statutárního orgánu, či majitele společnosti.

PRAKTICKÉ BODY 

 • kdy (ne)odpovídáte za následky svého obchodního rozhodnutí?
 • za co odpovídáte v obchodních smlouvách svým osobním majetkem?
 • jak se může stát, že v případě krachu společnosti musíte platit ze svého? (žaloba na doplnění pasiv v insolvenci);
 • jak probíhá soudní řízení o náhradu škody s manažery?
 • co může všechno chtít insolvenční správce po statutárních orgánech?
 • trestní odpovědnost manažerů za obchodní dohody (vybrané trestné činy, které jde nevědomky spáchat);
 • základní, krátký přehled funkčních pojistných produktů pro manažery;
 • je lepší smlouva o výkonu funkce, nebo zaměstnanecký vztah?

LEKTOŘI:

JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D., LL.M. – Advokát, společník ARROWS AK. Rozhodce rozhodčího soudu při Agrární a Hospodářské komoře ČR.

Mgr. Oliver Uraz Advokát trvale spolupracující s ARROWS advokátní kancelář s. r. o.. Zaměřuje se na oblast soudních sporů včetně vymáhání nároků před soudy všech stupňů, v insolvenčním i v exekučním řízení.

Mgr. Vendula Růžková – Advokátka trvale spolupracující s ARROWS advokátní kancelář s. r. o. Specialistka na insolvenční řízení z pohledu věřitele.

VÝHRADA ÚCASTI:

Akce není určena pro poradce, či osoby pracující, či podnikající v poradenství. Změna zúčastněných osob vyhrazena.

Přihláška

Zaujali jsme Vás?
Kontakt