Spory z vývoje software

  • Webinář / Olomouc
  • 2.3.2023, 10:00 - 11:00
  • Pro klienty ARWS a zvané zdarma

Jste objednatelem či zhotovitelem software a realizujete vývoj software? Máte zkušenost s objednatelem, který odmítá převzít vyvíjený software či za něj zaplatit, a zajímá Vás, jak takovou situaci řešit? Nespolupracuje s Vámi řádně druhá smluvní strana a Vy přemýšlíte jakým způsobem dále postupovat? Náš specializovaný právník s Vámi probere, jaké právní nástroje lze v těchto situacích využít a jakým způsobem by probíhalo následné soudní řízení.

Harmonogram workshopu:

  • Jak postupovat v rámci předání či převzetí vyvíjeného software?
  • Jak lze řešit situaci, kdy objednatel odmítá software převzít, soudní cestou a kolik takové řešení bude stát?
  • Jak postupovat v případě, kdy objednatel odmítá za dílo zaplatit, a kolik to bude stát?
  • Jak se lze vyvázat ze smlouvy o dílo v případě nespolupracující druhé smluvní strany a v dalších případech?
  • Jak vypořádat nároky objednatele a zhotovitele po odstoupení od smlouvy o dílo?

Workshopem Vás provede:

JUDr. Lukáš Dořičák, LL.M. – advokát zaměřující se na oblast smluvního práva a sporné agendy, konkrétně na zastupování ve sporech před civilními soudy, v rozhodčím řízení i ve správním soudnictví.

Místo konání workshopu:

Workshop pořádáme hybridní formou. Uveďte, prosím, v poznámce přihlášky, kterou variantu upřednostňujete. Rádi se s Vámi potkáme:

1/ online nebo 

2/ osobně v Envelopa Office Center, Arrows Etl Global Olomouc, tř. Kosmonautů 1221/2a, 779 00 Olomouc

Občerstvení:

Na místě bude pro Vás připraveno občerstvení s kvalitní kávou a nealkoholickými nápoji. 

V případě dotazů se obracejte na:

Bc. Veronika Sečková, seckova@arws.cz, tel. 778965190. Pomůže Vám také se zajištěním parkování přímo v budově Envelopa.

Cena workshopu:

Zdarma.

Výhrada účasti

Akce není určena pro poradce, či osoby pracující, či podnikající v poradenství. 

 

Přihláška

Zaujali jsme Vás?
Kontakt