Územní plánování a rozhodnutí

  • WEBINÁŘ
  • 4.11. - 30.6.2021
  • ZDARMA PRO KLIENTY

Vážení klienti, obchodní přátelé,

dovolujeme si vás pozvat na první díl praktického právní semináře na téma Územní plánování a územní rozhodnutí, který bude pořádaný formou online webináře

LEKTOR:

Mgr. Karel Huneš - právník trvale spolupracující s ARROWS advokátní kancelář s. r. o., který se specializuje na stavební právo a s ním propojené právní obory. Stavebním právem se zabývá na denní bázi, proto je jeho klientům schopen poskytnout komplexní poradenství, které je podložené jak jeho podrobnou znalostí oboru, tak i předchozími praktickými zkušenostmi. Rovněž se aktivně věnuje lektorské činnosti a v neposlední řadě přednáší předmět Právo životního prostředí na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.

ANOTACE:

První díl webináře věnovaného stavebnímu právu vás seznámí s pravidly územního plánování a na něj navazujícího územního rozhodnutí.

Webinář vám přiblíží základní otázky této části českého stavebního práva v intencích platné právní úpravy.

Budete seznámení s nejpoužívanějšími instituty a procesními postupy v rámci územního plánování a územního řízení (vydávání územních rozhodnutí).

Primárně se budeme věnovat:

  • typům a funkcím územně plánovacích podkladů;
  • typům a funkcím územně plánovací dokumentace – zásadám územního rozvoje, územním plánům, územním studiím atd.;
  • vzájemným souvztažnostem, doporučeným postupům při jejich aplikaci a v neposlední řadě i rizikům souvisejícím s jejich aplikací v praxi.

Další webináře: Chcete dostávat další informace o webinářích pro podnikatele? Zanechte nám ve formuláři zprávu a my se Vám rádi ozveme.

Přihláška

Zaujali jsme Vás?
Kontakt