Během prvního měsíce roku jsme naše klienty úspěšně provedli několika řízeními před Českou národní bankou. U několika společností jsme ve smyslu nového zákona o platebním styku doložili splnění podmínek poskytovatele platebních služeb a současně jsme jednoho z našich klientů provedli důkladnou kontrolou ČNB s důrazem na plnění povinností vyplývající ze zákona proti praní špinavých peněz.