Aneta Urbanová

Aneta Urbanová
asistentka Praha
Jako asistentka působím na recepci pražské pobočky společnosti ARROWS.
 
Převážně mám na starost chod naší recepce a péči o naše klienty. Dále se také zabývám podporou právníků a partnerů a provozními činnostmi. 
 
Jsem administrativní součástí kanceláře a mou agendu dále tvoří zpracování příchozí a odchozí pošty a vyřizování hovorů a e-mailů