Dr. Jörn Brockhuis

Dr. Jörn Brockhuis
advokát, partner

Dr. Jörn Brockhuis je jedním ze společníků ARROWS ETL Global.

Zaměřuje se na poskytování služeb pro německy mluvící klientelu.

Specializuje se na nemovitosti, transakce s nemovitostmi, stavebnictví, projektový development, financování nemovitostí, zajištění úvěrů a komerční pronájmy.

Jörn je hostujícím profesorem na Ekonomické univerzitě ve Vídni (polské právo nemovitostí a stavební právo). Je také rozhodcem Rozhodčího soudu při Polské obchodní komoře ve Varšavě a rozhodcem Rozhodčího soudu při Polsko-německé obchodní a průmyslové komoře ve Varšavě. Publikoval řadu článků v právnických časopisech a je spolueditorem příručky Wirtschaft und Recht in Osteuropa, vydané nakladatelstvím C. H. Beck. Je rovněž jedním ze spoluautorů Praktikerhandbuch Auslandssicherheiten: Hereinnahme von Kreditsicherheiten aus dem europäischen Ausland und den USA, vydané nakladatelstvím Finanz Colloquium Heidelberg.

Jörn, jehož rodným jazykem je němčina, hovoří plynně anglicky a polsky.