Ing. Jan Dyškant

Ing. Jan Dyškant
daňový poradce

V rámci své poradenské činnosti se zabývám celým daňovým právem, kdy řeším daňové otázky různých daňových subjektů, a to i na úrovni mezinárodního zdaňování. Nejčastěji se zabývám řízeními v rámci správy daní, daních z příjmů a daně z přidané hodnoty.

V rámci své praxe jsem působil rovněž v auditorském oddělení, kdy jsem se podílel na kontrole hospodaření a účetnictví územních samosprávných celků, jimi zřízených organizací a různých obchodních korporací. Při řešení daňových sporů jsem získal zkušenosti i s přípravou správních žalob, kasačních stížností.

Vzhledem ke skutečnosti, že daňové právo navazuje na účetnictví, ať už odkazy na ustanovení účetních předpisů, nebo prací s účetními výkazy (sestavami), zabývám se rovněž poradenstvím v oblasti účetní problematiky.

Členství:

  • Komora daňových poradců ČR

Jazyky:

  • němčina
  • angličtina

Publikace: