Jindra Vytásková

Jindra Vytásková
vedoucí administrativy Olomouc

V advokátní kanceláři se zabývá administrativou a chodem kanceláře