JUDr. Bc. Jiří Štumar

JUDr. Bc. Jiří Štumar
advokátní koncipient

Vystudoval jsem obor Právo a právní věda a dále obor Veřejná správa na Právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni. V rámci studia práva Evropské unie jsem se v roce 2015 zúčastnil studijního pobytu v Bruselu, kde jsem si zdokonalil své jazykové dovednosti a získal cenné poznatky zvláště o praktickém fungování jednotlivých institucí Evropské unie. Po absolutoriu v roce 2016 jsem působil na krajském inspektorátu Státní zemědělské a potravinářské inspekce v Plzni na pozici právník, kde jsem měl v gesci zejména vedení správního řízení, dále jsem se zde zabýval veřejnými zakázkami a specifickému pododvětví správního práva - potravinovému právu. V roce 2019 jsem složil rigorózní zkoušku.

V současné době působím v naší advokátní kanceláři v Plzni pod odborným vedením JUDr. Mgr. Milana Dočkala.

Rating

  • Právnická firma roku – Velmi doporučovaná regionální kancelář 2015, 2016, 2017, 2018