JUDr. Manuel Villalobos

JUDr. Manuel Villalobos
advokát, insolvenční správce

Manuel je advokát a insolvenční správce Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy a za jeho diplomovou práci obhájenou na Katedře životního prostředí mu byla udělena prestižní environmentální Cena Josefa Vavrouška. Na téže fakultě následně získal titul JUDr.

V advokacii se pohybuje od roku 2006, kdy nejprve jako praktikant a po ukončení studií i jako advokátní koncipient čerpal zkušenosti v pražské advokátní kanceláři zabývající se generální praxí. Na podzim roku 2013 složil advokátní zkoušku s prospěchovým stupněm výtečně a do doby, než se připojil k naší advokátní kanceláři, působil jako samostatný advokát. Jeho specializací je především insolvenční právo, což zúročil složením zkoušky insolvenčního správce na jaře 2014.

Dále se věnuje především vymáhání pohledávek, právu nemovitostí a obecné občanskoprávní a obchodněprávní agendě včetně zastupování klientů v soudních a správních řízeních.

Rating: 

  • Právnická firma roku – Velmi doporučovaná regionální kancelář 2015 - 2020

Členství: 

  • Unie obhájců České republiky
  • Česká advokátní komora