JUDr. Mgr. Milan Dočkal

JUDr.  Mgr. Milan Dočkal
advokát

Vystudoval jsem Policejní akademii v Praze a Právnickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni. Již během studia právnické fakulty jsem se věnoval problematice generální praxe u Mgr. Jana Blažka, advokáta se sídlem Plzeň, u kterého jsem později nastoupil jako advokátní koncipient. Během této praxe jsem současně vykonával funkci předsedy přestupkové komise v rámci městského obvodu v Plzni. Dále jsem absolvoval stáž u České asociace dražebníků, kde jsem se specializoval na přípravu paragrafovaných znění podnětů do legislativního procesu. Během své praxe jsem se věnoval především právu trestnímu, správnímu, insolvenčnímu a obchodním kontraktům.

Jako advokát dále rozvíjím své nabyté zkušenosti zejména v komplexní správě soudního a mimosoudního vymáhání pohledávek a specializuji se dále na obhajobu v trestním řízení.

V současné době vedu pobočku naší advokátní kanceláře v Plzni. 

Rating:

  • Právnická firma roku – Velmi doporučovaná regionální kancelář 2015 - 2020

Členství: 

  • Česká advokátní komora

Stáž: 

  • Česká asociace dražebníků