JUDr. Pavel Staněk

JUDr. Pavel Staněk

Specializace

- development management
- strategické vyjednávání
- transakční poradenství
- zdravotnické právo
- správa pohledávek
- veřejné zakázky
- obecní právo

Jsem spoluzakladatelem, řídícím partnerem a jednatelem naší pražské advokátní kanceláře, která má přes padesát lidí. Za svoji silnou stránku tedy pokládám cit pro management a byznys. Mým klientům rozumím, protože sám pracuji s velkým kolektivem lidí a zároveň denně řeším běžný chod firmy. Jsem řídícím partnerem, proto přesně rozumím tomu, co se děje ve velkých podnicích.

Baví mne to, a to i proto, že jsem kdysi pracoval jako podnikový právník a marketingový manažer. Vím, že pro klienta je důležité, aby obchod proběhl, ale zároveň bylo všechno právně v pořádku. A přesně tak se snažím dělat svoji práci a vést k tomu náš tým.

Můj život je ale spojen primárně s právem a advokacií. V minulosti jsem totiž právě tam zahájil svou profesní kariéru, a to jako advokátní koncipient a následně jako odborný asistent předsedy Krajského soudu v Hradci Králové. Působil jsem také jako historicky první mluvčí v soustavě Krajských soudů v ČR. 

V roce 2007 mne ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil jmenoval svým náměstkem pro vnitřní věci rezortu justice, v roce 2009 pak prvním náměstkem, odpovědným za chod ministerstva spravedlnosti. V roce 2010 jsem byl zvolen poslancem Parlamentu ČR, kde jsem tři roky zastával funkci místopředsedy Ústavně právního výboru. Do června roku 2014 jsem byl také členem Legislativní rady vlády ČR. 

V roce 2013 jsem již jako advokát založil společně s kolegou Liborem Zbořilem advokátní kancelář LEGALCOM, která se transformovala splynutím s DOHNAL PERTOT SLANINA a HSL legal do současné podoby. Tedy i díky svým pobočkám jedné z největších advokátních kanceláří v České republice.

Z právních oborů se věnuji zejména problematice právních vztahů k nemovitostem při realizaci nemovitostních transakcí a investičních projektů ve výstavbě. V této oblasti mám rozsáhlé zkušenosti s přípravou a vyjednáváním komplexní smluvní dokumentace.

S ohledem na svou politickou zkušenost se zabývám rovně i poradenstvím pro starosty, radní a obecní korporace.

Ctím právní zásady a jednou z nich je, že smlouvy se mají plnit. Proto je mi ctí, že jsem od roku 2014 zvoleným prezidentem České asociace věřitelů. Mohu zde totiž uplatnit své právní a především legislativní zkušenosti.

Klienti jsou často i mí přátelé, a proto kromě problémů jejich firem, řeším těmto majitelům a managementu životní záležitosti. Tedy občanské a rodinné právo. Koneckonců byl jsem předkladatelem novely zákona o rodině, ve které jsem prosazoval střídavou péči. 

Jelikož život není spravedlivý ke všem stejně, se svou manželkou Monikou jsem v roce 2011 založil Nadační fond AQUAPURA, který se zaměřuje na pomoc pacientům se špatnou srážlivostí krve.

 

Ocenění:

Právnická firma roku – Velmi doporučovaná regionální kancelář 2015, 2016 a 2017

Velmi doporučovaná kancelář v oblasti sportovního práva 2016 a 2017

Členství:

Advokátní komora – člen

Česká asociace věřitelů – prezident

Česká asociace hokejových hráčů – člen Výkonného výboru, tajemník 

Rotary club – člen