JUDr. Petr Papež

JUDr. Petr Papež
advokát

Klientům pomáhám v různých oborech práva, ale v rámci mé advokátní praxe výrazně převažuje obhajoba ve všech fázích trestního řízení a právní poradenství v podnikatelském sektoru. Pro své klienty ale řeším i situace běžného občanského života, jako jsou rozvod či převod nemovitostí, kupní smlouvy atd.

Specializuji se rovněž na právní poradenství v oblasti administrace veřejných zakázek, kde mám za sebou administrace VZ v hodnotě stovek milionů Kč.

V rámci byznys poradenství mohu svým klientům nabídnout i vlastní zkušenosti, neboť již déle než 10 let podnikám mimo obor advokacie. Zároveň jsem v již 3. funkčním období členem představenstva Krajské Hospodářské komory v Plzeňském kraji, kde řešíme dlouhodobě úskalí podnikání a možnost podpory a rozvoje pro podnikatele.

V Plzeňském kraji jsem pak členem Právní a legislativní komise Plzeňského kraje a Komise právní a pro Statut města Plzně, což mi umožňuje udržovat si poměrně dobrý přehled o tom, co se z hlediska práva na Plzeňsku děje.

Své znalosti z oboru pracovního práva pak dávám pravidelně k dispozici jako člen Poradního sboru při Úřadu práce ČR – Krajské pobočce v Plzni – Kontaktní pracoviště Rokycany.

V Plzeňském kraji mám kanceláře v Plzni a Mýte. V Jihočeském kraji jsem svým klientům k dispozici v kanceláři v Písku.

Členství: 

  • Poradní sbor při Úřadu práce ČR – Krajské pobočce v Plzni – Kontaktní pracoviště Rokycany  - člen
  • Představenstvo Krajské Hospodářské Komory v Plzeňském kraji - člen
  • Komise právní a legislativní Rady Plzeňského kraje - expert komise
  • Komise právní a pro Statut města Plzně - člen
  • Česká advokátní komora