JUDr. Václav Peš

JUDr. Václav Peš
advokátní koncipient

V rámci své právní praxe se intenzivně zaměřuji zejména na trestní právo, v jehož rámci se zabývám především obhajobou v trestním řízení a uplatňováním práv poškozených.

Spolupracuji rovněž při poskytování právních služeb v oblasti občanského, obchodního a insolvenčního práva, konkrétně pak v problematice oddlužení, uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení a incidenčních sporů. V rámci občanského práva se zabývám především agendou vymáhání pohledávek a věcných práv k nemovitým věcem. Zajímám se také o oblast obchodního práva, kde se soustředím mimo jiné na právo obchodních společností.

Jsem absolventem Západočeské univerzity v Plzni, kde jsem následně složil rigorózní zkoušku.