Lenka Španielová

Lenka Španielová
asistentka Hradec Králové

V advokátní kanceláři se zabývám administrativou a chodem kanceláře