Mgr. Antonín Hajdušek

Mgr. Antonín Hajdušek

Specializace

- obrana proti krácení dotací
- zadávací dokumentace
- veřejné zakázky

Jsem specialista na veřejné zakázky, dotace EU a jiné nenávratné finanční příspěvky poskytované z veřejných rozpočtů. V této souvislosti se pak specializuji zejména na prostředky právní obrany proti krácení dotací ze strany jejich poskytovatelů.

Za sebou tak mám celou řadu úspěšných veřejnosprávních kontrol, sporných řízení dle správního řádu a daňových řízení vedených pro tvrzené porušení rozpočtové kázně, včetně zastupování klientů před Odvolacím finančním ředitelstvím a soustavou soudů ve správním soudnictví.

Díky svému zaměření se výborně orientuji v aktuální i historické rozhodovací praxi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a judikatuře správních soudů a Evropského soudního dvora týkající se právě veřejných zakázek a porušení rozpočtové kázně. Výše uvedenou problematiku pak pravidelně školím.

Co umím opravdu nejlépe:

- posouzení rizik spojených s přeměnou malého a středního podniku na velký podnik z hlediska dotací

- zastupování zadavatelů v zadávacím řízení včetně vypracování zadávacích dokumentací

- zpracování odvolání proti platebním výměrům na odvod za porušení rozpočtové kázně

- zpracování správních žalob a kasačních stížností k Nejvyššímu správnímu soudu

- zpracování námitek proti postupu zadavatelů ve veřejných zakázkách

- zastupování příjemců dotací ve sporných řízeních dle správního řádu

- komplexní právní poradenství zadavatelům veřejných zakázek

- námitky kontrolovaných osob ve veřejnosprávní kontrole

- zastupování příjemců dotací ve správním soudnictví

- zpracování návrhů na zahájení sporných řízení

- zastupování příjemců dotací v daňovém řízení

- zastupování dodavatelů v zadávacím řízení 

Ocenění:

Právnická firma roku – Velmi doporučovaná regionální kancelář 2015, 2016 a 2017

Přečtěte si, o čem jsem psal na našem webu:

Jak zvolit druh zadávacího řízení u veřejných zakázek?

Výzva k vrácení dotací - nezákonný zásah?

Jak se bránit proti vrácení dotací?