Mgr. Filip Žižka

Mgr. Filip Žižka
advokátní koncipient

V ARROWS se jako advokátní koncipient v rámci své právní praxe soustředím zejména na oblast soukromého práva. Jsem absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, své právní obzory jsem si rozšířil i studiem práva na University of Bergen v Norsku a komunikace v norském jazyce mi nečiní problémy.

Nejvíce zkušeností mám s právem nemovitostí a developmentu. Odborně Vám tak pomůžu s veškerými právními záležitostmi, které se těchto oblastí týkají - od koupě pozemku, přes získání všech povolení potřebných pro realizaci vašeho projektu až po přípravu kompletní smluvní dokumentace k prodeji jednotek. Obstarám pro vás také prohlášení vlastníka včetně veškeré komunikace s geodety a projektanty. 

Mezi mou každodenní agendu patří také vymáhání pohledávek a řešení občanskoprávních sporů. Pokud jste se s někým nepohodli nebo vám někdo činí problémy, rád převezmu Vaši záležitost do svých rukou.

V neposlední řadě se věnuji právu obchodních korporací, fúzím, akvizicím a ochraně osobních údajů. V těchto oblastech rovněž poskytují komplexní právní poradenství, od jednoduchých změn ve vaší společnosti až přes složité restrukturalizace. Pomohu vám také s nastavením vnitřních procesů tak, aby byly plně v souladu s nařízením GDPR.