Mgr. Hynek Petřík

Mgr. Hynek Petřík
dotační specialista

Ve své praxi se zaměřuji především na investiční projekty podnikatelských subjektů a municipalit. Mám zkušenosti s celým procesem dotačního managementu, od vyhodnocení záměru klienta, zařazení projektu do odpovídajícího dotačního programu, zpracování žádosti až po finální administraci a udržitelnost.

Vaše projektové záměry odborně posoudím, vyhodnotím a navrhnu optimální řešení. V celé etapě projektového řízení se  pro Vás stanu spolehlivým partnerem.

Publikace: