Mgr. Ing. Jan Škripko

Mgr. Ing. Jan Škripko
advokát - insolvenční právo

Jako advokát, ekonom a současně insolvenční správce jsem specialistou na krizové řízení a insolvenční procesy.

Na základě svých nesčetných zkušeností s krizemi v podnikání napříč odvětvími a díky všestranným znalostem různých oborů práva jsem schopen pomoci i v těch nejtěžších okamžicích podnikání. Připravím na míru šitou, ucelenou strategii, jak se krizi vyhnout či jak z ní ven, pomohu tuto strategii projednat a prosadit a budu řídit její realizaci.

S ohledem na rozsah a šíři problémů, s nimiž se při krizích setkávám, jako advokát mohu nabídnout obsáhlé praktické zkušenosti se zastupováním při jednáních i před soudy ve věcech práva insolvenčního, občanského, obchodního a trestního. 

Díky svému ekonomickému vzdělání na Vysoké škole ekonomické v Praze a letité praxi při řízení obchodních závodů v obtížích jsem schopen všechny problémy řešit komplexně nejen po právní stránce, ale též včetně daňových a účetních aspektů, vnitřních procesů a financování.

Obzvláštní zkušenosti mám pak, jakožto držitel 1. licence insolvenčního správce podle stávající právní úpravy insolvencí, s insolvenčním právem a insolvenčními procesy. Zvládneme spolu hrozící i již nastalý úpadek, snad prostřednictvím reorganizace, kterou na klíč sestavím, anebo, když nebude zbytí, konkursem. Poradím, jak si jako věřitel zajistit prioritní postavení při problémech dlužníka, pomohu toto prioritní postavení nabýt a získaná práva pak jako zástupce prosadím. 

Vedle advokátní praxe jsem i praktikujícím insolvenčním správcem, v minulosti též se zvláštním oprávněním.

Odbornost:

  • občanské právo
  • obchodní právo
  • trestní právo – hospodářská kriminalita
  • insolvenční právo

Členství:

  • Česká advokátní komora

Jazyky:

  • anglický jazyk