Mgr. Ing. Marcel Janíček

Mgr. Ing. Marcel Janíček

Specializace

- bankovnictví, finance a kapitálové trhy
- private equity / Venture Capital
- fúze a akvizice

Jsem advokát se specializací na oblast bankovnictví, financí a kapitálových trhů a M&A.

Ve své dosavadní praxi v oblasti bankovnictví jsem poskytoval právní poradenství předním českým bankám, zejména ohledně akvizičního, realitního a projektového financování, a to včetně syndikovaných úvěrů. Klientům z řad poskytovatelů spotřebitelských úvěrů, PE fondům a korporacím jsem dále radil ohledně právních aspektů poskytování finančních služeb, emisí cenných papírů a ohledně regulace kolektivního investování.

V oblasti M&A jsem se účastnil řady transakcí jak na straně prodávajících, tak na straně kupujících, kdy jsem klientům radil se strukturováním transakce, zajišťoval právní prověrku, vyjednával transakční dokumentaci a staral se o úspěšné dokončení transakce. Své klienty jsem prováděl také procesy korporátních přeměn nebo squeeze-outu.

Před svým příchodem do Arrows jsem pracoval v advokátní kanceláři SAMAK, Havel & Partners a Clifford Chance.

S čím Vám jako finančním institucím, úvěrovaným nebo emitentům cenných papírů mohu pomoci:

- vzorová smluvní dokumentace pro poskytovatele a zprostředkovatele spotřebitelských úvěrů a další finanční instituce

- příprava prospektu cenných papírů, emisních podmínek  a další dokumentace spojené s emisí cenných papírů

- vzorové interní předpisy pro poskytovatela a zprostředkovatele spotřebitelských úvěrů a další finanční instituce​​​​

- právní podpora při plnění odkládacích podmínek čerpání, právní ošetření finanční asistence

- analýza a řešení regulatorních otázek týkajících se fungování subjektů finančního trhu

- legal opinion na vymahatelnost finanční dokumentace a kapacitu dlužníka

- příprava a vyjednávání kompletní úvěrové a zajišťovací dokumentace

- právní podpora úvěrovaným při vyjednávání akvizičního financování

- provedení právní prověrky dlužníka

- zastupování klienta před ČNB 

S čím Vám jako kupujícím a prodávajícím v M&A transakcích mohu pomoci:

- realizace post-transakční fúze, případně jiných vnitrostátních i přeshraničních přeměn a squeeze-outu

- zajištění právní a daňové prověrky akvírovaných společností

- příprava a vyjednávání kompletní transakční dokumentace

- založení a reorganizace holdingové struktury

- právní a daňové strukturování transakce 

Členství:

Advokátní komora ČR 

Jazyky:

Angličtina

Ruština - pracovní znalost