Mgr. Iva Němcová

Mgr. Iva Němcová
advokátka - rodinné právo

Vystudovala jsem právnickou fakultu Karlovy Univerzity v Praze a poté jsem pracovala na pozici koncipientky v mezinárodní advokátní kanceláři, kde jsem se specializovala zejména na agendu občanskoprávních a obchodněprávních sporů a rozhodčího řízení.

V tomto duchu jsem pokračovala, když jsem již jako advokátka roku 2011 nastoupila jako firemní právník procesně-právního oddělení České pošty. Českou poštu jsem zastupovala v celé řadě soudních a rozhodčích sporů týkající se zejména nároků na zaplacení, náhrady škody či pracovněprávní agendy. Od roku 2012 rovněž vedu právní poradnu jednoho mateřského centra v Hradci Králové.

Po krátké mateřské pauze jsem se vedle občanskoprávních a obchodních sporů začala intenzivně začala věnovat právu rodinnému a právu pracovnímu. Tato oblast práva mě baví a rozumím ji. V současné době působím zejména jako tzv. rozvodový právník.

Věnuji se problematice rozvodů, výživného, otázkám nezletilých dětí v souvislosti s rozvodem i po rozvodu, problematice majetkového vypořádání manželů a všem dalším otázkám souvisejícím s rozvodem manželství či rozpadem partnerského vztahu. Ráda Vám pomohu při vymožení výživného, a to jak formou exekuce či výkonu rozhodnutí.

Další ze specializovaných oblastí práva, kam směřuje můj zájem, je právo pracovní. Ať už jde o revize pracovněprávní dokumentace, problematiky ukončování pracovněprávních vztahů, diskriminaci či pracovní úrazy a/nebo zastupování klientů před správními orgány.

Pokud jde o zastupování v oblasti občanskoprávních, pracovních či obchodněprávních sporů, i zde jsem Vám plně k dispozici. Mezi mé klienty, které (nejen u soudu) zastupuji, patří jak obchodní společnosti, tak i fyzické osoby. 

Odbornost:

 • rozvody a rozchody klientů
 • problematika péče a výchovy dětí
 • změny v nastavení styku s dětmi před či po rozvodu / rozchodu rodičů
 • výživné na děti či manžela
 • vypořádání společného jmění manželů
 • pracovní smlouvy, vnitřní předpisy, mzdové směrnice, sankční řády
 • neplatné rozvázání pracovního poměru či okamžitého zrušení
 • pracovněprávní dotazy či právní poradenství 
 • pracovní úraz
 • pohledávky klientů za jejich dlužníky

Publikace:

Rating:

 • Právnická firma roku – Velmi doporučovaná regionální kancelář 2015 - 2020

Členství: 

 • Česká advokátní komora