Mgr. Iva Němcová

Mgr. Iva Němcová

Specializace

- rodinné právo
- pracovní právo
- soudní spory
- smlouvy

Vystudovala jsem právnickou fakultu Karlovy Univerzity v Praze a poté jsem pracovala na pozici koncipientky v mezinárodní advokátní kanceláři, kde jsem se specializovala zejména na agendu občanskoprávních a obchodněprávních sporů a rozhodčího řízení.

V tomto duchu jsem pokračovala, když jsem již jako advokátka roku 2011 nastoupila jako firemní právník procesně-právního oddělení České pošty. Českou poštu jsem zastupovala v celé řadě soudních a rozhodčích sporů týkající se zejména nároků na zaplacení, náhrady škody či pracovněprávní agendy. Od roku 2012 rovněž vedu právní poradnu jednoho mateřského centra v Hradci Králové.

Po krátké mateřské pauze jsem se vedle občanskoprávních a obchodních sporů začala intenzivně začala věnovat právu rodinnému a právu pracovnímu. Tato oblast práva mě baví a rozumím ji. V současné době působím zejména jako tzv. rozvodový právník.

Věnuji se problematice rozvodů, výživného, otázkám nezletilých dětí v souvislosti s rozvodem i po rozvodu, problematice majetkového vypořádání manželů a všem dalším otázkám souvisejícím s rozvodem manželství či rozpadem partnerského vztahu. Ráda Vám pomohu při vymožení výživného, a to jak formou exekuce či výkonu rozhodnutí.

Další ze specializovaných oblastí práva, kam směřuje můj zájem, je právo pracovní. Ať už jde o revize pracovněprávní dokumentace, problematiky ukončování pracovněprávních vztahů, diskriminaci či pracovní úrazy a/nebo zastupování klientů před správními orgány.

Pokud jde o zastupování v oblasti občanskoprávních, pracovních či obchodněprávních sporů, i zde jsem Vám plně k dispozici. Mezi mé klienty, které (nejen u soudu) zastupuji, patří jak obchodní společnosti, tak i fyzické osoby. 

Rodinné právo a obecně celá sporná agenda je mojí zálibou a na mojí práci je to znát. Každý den řeším:

- rozvody a rozchody svých klientů

- výživné na děti či manžela

- problematiku péče týkající dětí

- změny nastavení styku s dětmi před či po rozvodu rodičů

- vypořádání společného jmění manželů

- pohledávky klientů za jejich dlužníky

- pracovněprávní dotazy či právní poradenství 

To prakticky znamená, že denně pracuji s pojmy a větami tohoto typu:

- manžel(ka) mi odpírá styk s dětmi, chci s nimi být více

- manžel(ka) platí na alimentech málo či dokonce neplatí vůbec

- manžel(ka) o děti nemá zájem

- výlučná či střídavá péče

- předběžné opatření

- vypořádání majetku v souvislosti s rozpadem manželství

- předžalobní výzva a následné žaloba, předvolání a soudní jednání

- dohoda o narovnání, uznání dluhu 

V oblasti pracovního práva pak řeším denně zejména:

- pracovní smlouvy, vnitřní předpisy, mzdové směrnice, sankční řády

- neplatné rozvázání pracovního poměru či okamžitého zrušení

- pracovní úraz apod.

- zastupování zaměstnanců i zaměstnavatelů před orgány státní správy 

Publikační činnost:

Jak postupovat v případě neshody rodičů při zápisu prvňáčka na základní školu

- Nelegální zaměstnávání cizinců a důsledky s tím spojené 

Ocenění:

Právnická firma roku – Velmi doporučovaná regionální kancelář 2015, 2016 a 2017

Členství:

Advokátní komora ČR