Mgr. Jakub Forman

Mgr. Jakub Forman
advokát

Jsem advokát se zaměřením na veřejnoprávní regulaci, řešení sporů a správní právo, zejm. stavební právo, právo životního prostředí, potravinářství, přestupky a ochranu spotřebitele. V minulosti jsem pracoval mj. jako podnikový právník obchodního řetězce a jako asistent soudce na správním úseku Městského soudu v Praze. Na váš právní problém se tak dokážu podívat z pohledu advokáta i soudce, a to s pochopením pro vaše zájmy.

V minulosti jsem se podílel např. na přípravě zasílatelské smlouvy pro e-shop, darovací smlouvy pro potravinové banky, zastupování v řízení o přestupcích a následném soudním přezkumu či na přípravě soudních rozhodnutí týkajících se různorodých regulatorních otázek.

Od roku 2021 spolupracuji trvale s ARROWS advisory group.

Členství: 

  • Česká advokátní komora

Jazyky:

  • Aktivně angličtina
  • Pasivně němčina

Publikace: