Mgr. Jakub Pártl, LL.M.

Mgr. Jakub Pártl, LL.M.

Specializace

- fúze a akvizice
- právní prověrky
- smlouvy
- korporátní právo
- start-up projekty
- Private equity / Venture Capital

Jsem advokát se specializací na oblast M&A a korporátního práva. Ve své dosavadní praxi jsem se účastnil řady transakcí jak na straně prodávajících, tak na straně kupujících. Klientům jsem poskytoval poradenství se strukturováním transakce, vedl jsem právní prověrky, vyjednával jsem transakční dokumentaci a zajišťoval úspěšné dokončení a uzavření transakce jak v transakcích vnitrozemským, tak mezinárodních. Start-upům a investorům jsem asistoval při jejich vstupu do projektu a následném nastavení společnických vztahů.

Dále jsem spolupracoval s klienty na přeměnách jejich společností a také jsem se zabýval poradenstvím v korporačním právu. V obchodním právu jsem klienty podporoval zejména při přípravě, analýze a úpravách obchodních smluv. Mam zkušenosti i s projektovým financováním.

Před svým příchodem do Arrows jsem pracoval v předních českých advokátních kancelářích.

S čím Vám jako kupujícím či prodávajícím v M&A transakcích, společnosti, start-upu nebo investorovi mohu pomoci:

- příprava a vyjednávání kompletní transakční dokumentace, včetně smlouvy o investici či dohody mezi společníky

- zajištění právní prověrky akvírovaných společností

- realizace post-transakční fúze, případně jiných vnitrostátních i přeshraničních přeměn

- právní strukturování transakce

- následná úprava smluvních vztahů nebo příprava nových smluv s obchodními partnery

- založení společnosti a vyřízení všech souvisejících náležitostí, poradenství klientů při ideálním nastavení korporátní struktury

- řešení korporátních problémů (smlouvy o výkonu funkce, valné hromady atd.) 

Členství:

Advokátní komora ČR 

Jazyky:

Angličtina

Francouzština – pasivně