Mgr. Jakub Pártl, LL.M.

Mgr. Jakub Pártl, LL.M.
vedoucí advokát

Jsem advokát se specializací na oblast M&A, start-up a korporátního práva. Ve své dosavadní praxi jsem se účastnil řady transakcí jak na straně prodávajících, tak na straně kupujících. Klientům poskytuji poradenství se strukturováním transakce, vedu právní prověrky, vyjednávám transakční dokumentaci a zajišťuji úspěšné dokončení a uzavření transakce jak v transakcích vnitrozemským, tak mezinárodních. Start-upům a investorům asistuji při jejich vstupu do projektu a následném nastavení společnických vztahů.

Dále spolupracuji s klienty na přeměnách jejich společností a také se zabývám poradenstvím v korporačním právu. V obchodním právu klienty podporuji zejména při přípravě, analýze a úpravách obchodních smluv. Mám zkušenosti i s projektovým financováním.

Před svým příchodem do ARWS jsem pracoval v předních českých advokátních kancelářích.

Transakce, start-upy, investoři:

 • příprava a vyjednávání kompletní transakční dokumentace, včetně SPA, smlouvy o investici či dohody mezi společníky
 • založení společnosti a vyřízení všech souvisejících náležitostí, poradenství při ideálním nastavení korporátní struktury
 • následná úprava smluvních vztahů nebo příprava nových smluv s obchodními partnery
 • realizace post-transakční fúze, případně jiných vnitrostátních i přeshraničních přeměn
 • řešení korporátních problémů (smlouvy o výkonu funkce, valné hromady atd.) 
 • poradenství při rozjezdu podnikání, převody majetku
 • zajištění právní prověrky akvírovaných společností
 • financování a příprava úvěrové dokumentace
 • právní strukturování transakcí
 • likvidace společnosti

Publikace:

Členství:

 • Česká advokátní komora

Jazyky:

 • Angličtina
 • Francouzština – pasivně

Vzdělání:

 • Právnická fakulta UK, Praha
 • Fakulta sociální věd UK, Praha
 • Vrije Universiteit/University of Amsterdam, Nizozemsko (LL.M.)