Mgr. Jakub Pártl, LL.M.

Mgr. Jakub Pártl, LL.M.

Specializace

- Private equity / Venture Capital
- korporátní právo
- Star-up projekty
 

Praxe:

Jsem advokát se specializací na oblast M&A a korporátního práva. Ve své dosavadní praxi jsem se účastnil řady transakcí jak na straně prodávajících, tak na straně kupujících. Klientům jsem poskytoval poradenství se strukturováním transakce, vedl jsem právní prověrky, vyjednával jsem transakční dokumentaci a zajišťoval úspěšné dokončení a uzavření transakce.

Spolupracoval jsem s klienty na přeměnách jejich společností a také jsem se zabýval poradenstvím v korporačním právu. V obchodním právu jsem klienty podporoval zejména při přípravě, analýze a úpravách obchodních smluv. Mam zkušenosti i s projektovým financováním. Před svým příchodem do ARROWS jsem pracoval v předních českých advokátních kancelářích.

M&A transakce, korporace, start-upy: 

  • příprava a vyjednávání kompletní transakční dokumentace, smlouvy o investici či dohody mezi společníky
  • založení společnosti a vyřízení všech souvisejících náležitostí, nastavení korporátní struktury
  • následná úprava smluvních vztahů nebo příprava nových smluv s obchodními partnery
  • realizace post-transakční fúze, případně jiných vnitrostátních i přeshraničních přeměn
  • zajištění právní prověrky akvírovaných společností
  • právní strukturování transakcí

Členství:

  • Advokátní komora ČR 

Jazyky:

  • Angličtina
  • Francouzština – pasivně