Mgr. Jaroslav Janoušek

Mgr. Jaroslav Janoušek
advokát

Jsem právník se specializací na spornou agendu, insolvence, exekuce a spory se správními orgány.  Mezi mou nejoblíbenější oblast patří jednání před soudy i správními orgány, zejména příprava a uplatňování řádných i mimořádných opravných prostředků proti vadným rozhodnutím.

V rámci stáže jsem působil u insolvenčního správce, kde jsem pomáhal zpracovávat kompletní podklady pro oddlužení i konkurzy. Zároveň jsem se podílel na vedení incidenčních i dalších sporů souvisejících s výkonem činnosti insolvenčního správce. Nabyté znalosti využívám zejména při zastupování věřitelů v insolvenčním řízení, abych maximalizoval šance na spravedlivé uspokojení jejich pohledávek.

Mám zkušenosti se správním řízením před Českou obchodní inspekcí či Energetickým regulačním úřadem, kde jsme úspěšně brojili proti uloženým pokutám. Znalosti nabyté z této oblasti jsem se rozhodl rozšířit i do oblasti sporů s finanční správou.

V rámci své právní praxe jsem pro klienty řešil rovněž otázky spojené s právní úpravou v čím dál více regulované oblasti tabákového průmyslu. Klientům z tohoto odvětví poskytuji komplexní podporu, aby mohli v klidu provozovat své podnikání s vědomím, že postupují plně v souladu s právními předpisy. Klienty jsem podporoval zejména v počáteční fázi jejich podnikání, kdy se musí zorientovat ve složité změti předpisů. Zvláště jsem se zaměřoval na problematiku regulace reklamy na tabákové a příbuzné výrobky.

Před příchodem do ARROWS jsem působil jako koncipient u soudního exekutora a agenda vymáhání pohledávek je mi důvěrně známá. Jelikož vím, jakých chyb se věřitelé při vymáhání svých pohledávek nejčastěji dopouštějí, jsem schopen takovým chybám předcházet.

V rámci vysokoškolských studií jsem působil v zahraničí na University of Sheffield, kde jsem se věnoval kriminologii a trestnímu právu a zejména jsem si osvojil právnickou terminologii v anglickém jazyce.

Odbornost:

  • příprava podkladů pro insolvenční řízení – od přípravy moratoria přes přípravu přihlášky pohledávky, zastupování v incidenčních sporech
  • zastupování v exekučním řízení, zejména ve věci komplikovaných návrhů na zastavení exekuce či vylučovacích žalob
  • příprava obrany proti nesprávným a nespravedlivým rozhodnutím státní orgánů, zejména finanční správy
  • zastupování v civilním soudním řízení – od přípravy předžalobní výzvy do vydání konečného rozhodnutí
  • vedení předsoudního jednání s protistranou a realizace potenciálních smírných řešení
  • zpracování řádných i mimořádných opravných prostředků

Jazyky:

  • Angličtina
  • Němčina – pasivně

Publikace: