Mgr. Jiří Halaburt, LL.M.

Mgr. Jiří Halaburt, LL.M.
advokát, vedoucí střediska Praha
V Arrows působím na pozici vedoucího střediska Praha. Jsem zodpovědný za řízení pražské pobočky, business development a podporu Arrows International pro region D/A/CH (Německo, Rakousko a Švýcarsko).
 
Čerpám ze svých předchozích zkušeností, mezi které patří mé profesní působení v kanceláři HAVEL & PARTNERS na pozici vedoucího advokáta pobočky Plzeň nebo mé několikaleté působení v HALABURT SCHWARZER & PARTNERS jako partner této kanceláře.
 
Věnuji se primárně oblasti corporate compliance a litigací, a dále pak zprostředkování a rozvíjení právních a byznysových kontaktů s klienty a obchodními partnery zejména v Německu, ale i dalších německy mluvících zemích. K tomu využívám svých zkušeností z dlouholeté spolupráce především s německými IHK a dalšími profesními organizacemi. Výraznou nadstavbou je poskytování právních služeb ve všech těchto oblastech v německém jazyce.