Mgr. Jiří Halaburt, LL.M.

Mgr. Jiří Halaburt, LL.M.
advokát
Mgr. Jiří Halaburt, LL.M. působí v ARROWS v rámci business developmentu a v oblasti podpory ARROWS International pro region D/A/CH (Německo, Rakousko a Švýcarsko). Věnuje se ESG, NIS2, firemní compliance a celkovému pohledu na pracovní právo.
 
Jiří čerpá především ze svých předchozích zkušeností, mezi které patří profesní působení v kanceláři HAVEL & PARTNERS na pozici vedoucího advokáta pobočky Plzeň nebo několikaleté působení v HALABURT SCHWARZER & PARTNERS jako partner této kanceláře.
 
Jiří se věnuje primárně oblasti corporate compliance a litigací, a dále pak zprostředkování a rozvíjení právních a byznysových kontaktů s klienty a obchodními partnery zejména v Německu, ale i dalších německy mluvících zemích. K tomu využívá svých zkušeností z dlouholeté spolupráce především s německými IHK a dalšími profesními organizacemi. Výraznou nadstavbou je poskytování právních služeb ve všech těchto oblastech v německém jazyce.