Mgr. Lukáš Pospíšil

Mgr. Lukáš Pospíšil

Specializace

- mezinárodní kontrakty
- obchodní smlouvy
- korporátní právo
- občanské právo
- IT/IP
 

Právník na smlouvy

V rámci své právní praxe v ARROWS advokátní kanceláři se v Olomouci a Praze zaměřuji na právní poradenství v oblasti smluvního práva a to jak v ČR, tak pro mezinárodní obchod (primárně Rusko).

Zkušenosti jsem získal během svého působení ve společnosti Sigma Group a.s., kde jsem se zabýval především oblastí občanského práva, korporátního práva, finančního práva, bankovního práva a nastavováním interních mechanismů v souladu s vedením společnosti.

V průběhu své praxe jsem řešil primárně prevenční i soudní stádia smluv a to od jejich vyjednávání, draftování, až po soudní spory. Právní poradenství v oblasti smluv poskytuji primárně v oblasti strojírenství, automotive a stavebních společností. Zkušenosti a dovednosti, které jsem nabyl z oblasti podniku, považuji za velký přínos, protože daleko snáze pochopím jeho vnitřní fungování a následně zvolím pro klienta nejvhodnější způsob řešení.

Zabývám se rovněž právním poradenstvím v oblasti IP/IT v komplexním rozsahu.

Své teoretické znalosti a dovednosti si i nadále rozvíjím a současně předávám studentům Právnické fakulty v Olomouci, kde vyučuji v rámci semestrální výuky předmět Bankovní právo a stím je spojena má další specializace.

Mojí další specializací je finanční právo. Zabývám se právním poradenstvím v oblasti platebního styku, kryptoměn, spotřebitelských úvěrů a finanční regulace. Kromě výše uvedených poskytuji samozřejmě generální právní poradenství.

Ocenění:

Právnická firma roku - Velmi doporučovaná regionální kancelář roku 2015, 2016 a 2017.

Global law experts - recommended law firm

O čem jsem psal:

https://www.epravo.cz/top/clanky/elektronicke-penize-versus-kryptomena-107930.html

https://arws.cz/article/251/vybrane-aspekty-elektronickych-penez 

Další publikace:

MARTINÁK, T. a kol. Bezhotovostní peníze versus elektronické peníze. Olomouc: Iuridicum Olomoucense, o. p. s., 2015. 188 s. ISBN 978-8087382-74-5. vyd. Praha: C.H. Beck, 2013, kapitola 2: Platební styk, Mgr. Lukáš Pospíšil, s. 21. ISBN 978-80-7400-491-9.

Členství:

Česká advokátní komora