Mgr. Lukáš Pospíšil, LL.M.

Mgr. Lukáš Pospíšil, LL.M.
advokátní koncipient

V rámci své právní praxe v ARROWS advokátní kanceláři se v Olomouci a Praze zaměřuji na právní poradenství v oblasti smluvního práva a to jak v ČR, tak pro mezinárodní obchod (primárně Rusko). Zkušenosti jsem získal během svého působení ve společnosti Sigma Group a.s.. V průběhu své praxe jsem řešil primárně prevenční i soudní stádia smluv a to od jejich vyjednávání, draftování, až po soudní spory. 

Právní poradenství poskytuji primárně v oblasti strojírenství, automotive a stavebních společností. Zkušenosti a dovednosti, které jsem nabyl z oblasti podniku, považuji za velký přínos, protože daleko snáze pochopím jeho vnitřní fungování a následně zvolím pro klienta nejvhodnější způsob řešení.

Zabývám se rovněž právním poradenstvím v oblasti IP/IT v komplexním rozsahu. Pro klienty naší olomoucké advokátní kanceláře poskytuji rovněž komplexní služby v oblasti rodinného práva. Tzn. jak věcí týkajících se vztahů k dětem, tak rozvody i vypořádání společného jmění manželů.

Své teoretické znalosti a dovednosti si i nadále rozvíjím a současně předávám studentům Právnické fakulty v Olomouci, kde vyučuji v rámci semestrální výuky předmět Bankovní právo a stím je spojena má další specializace.

Mojí další specializací je finanční právo. Zabývám se právním poradenstvím v oblasti platebního styku, kryptoměn, spotřebitelských úvěrů a finanční regulace. Kromě výše uvedených poskytuji samozřejmě generální právní poradenství.

Rating: 

  • Právnická firma roku - Velmi doporučovaná regionální kancelář roku 2015 - 2020
  • Global law experts - recommended law firm

Publikace: 

Další publikace: 

  • MARTINÁK, T. a kol. Bezhotovostní peníze versus elektronické peníze. Olomouc: Iuridicum Olomoucense, o. p. s., 2015. 188 s. ISBN 978-8087382-74-5. vyd. Praha: C.H. Beck, 2013, kapitola 2: Platební styk, Mgr. Lukáš Pospíšil, s. 21. ISBN 978-80-7400-491-9.

Členství: 

  • Česká advokátní komora