Mgr. Mariana Petric

Mgr. Mariana Petric

Specializace

- korporátní právo, obchodní právo
- obchodní transakce
- smlouvy, kontrakty
- právo nemovitostí
- vízová agenda

Mariana se ve své praxi nejčastěji pohybuje v oblasti občanského a obchodního práva, přípravě smluvní dokumentace, M&A a práva nemovitostí.

V rámci své praxe se podílela na významných projektech, jmenovitě lze zmínit přípravu smluvní dokumentace k zástavním smlouvám týkajících se kmenových listů v nominální hodnotě desítek milionů korun, pořádání valných hromad včetně zajištění veškeré dokumentace zahrnující i přípravu smluv o výkonu funkce. Mariana se dále zaměřuje i na zajištění veškerých obchodních transakcí, na přípravu zakladatelských dokumentů v rámci založení všech druhů obchodních společností či na vymáhání pohledávek.

V oblasti práva nemovitostí Mariana zajišťovala přípravu kupních a zástavních smluv v rámci nemovitostních transakcí činžovních domů v hodnotě stovek milionů korun. Mariana poskytovala servis zejména zahraniční klientele (americká, italská). V oblasti práva veřejných zakázek zajišťovala komunikaci s ministerstvy ve vztahu k Seznamu kvalifikovaných dodavatelů pro významného zahraničního klienta. Několika klientům pomáhala rovněž s kompletním zařízením vízové agendy.

Mariana získala cenné zkušenosti rovněž i v oblasti kolektivního investování, konkrétně lze zmínit například zajištění kompletní smluvní dokumentace a stanov pro SICAV a fond kvalifikovaných investorů včetně provádění požadovaných právních analýz.

Mariana hovoří plynně česky a anglicky, na komunikační úrovni chorvatsky a francouzsky.

 Motto

„Právo je z mého úhlu pohledu rovněž i o psychologii, a právě proto jednám vždy s protistranou i s klientem tak, aby bylo dosaženo dohody. Nejvyšší kvalita poskytování právních služeb pro mne vždy byla, je a bude klíčová.“