Mgr. Mariana Petric

Mgr. Mariana Petric
advokátní koncipientka

Mgr. Mariana Petric ve své praxi nejčastěji řeší občanské a obchodní právo.

Z jejích případů lze zmínit přípravu smluvní dokumentace k zástavním smlouvám týkajících se kmenových listů v nominální hodnotě desítek milionů korun. Mariana se dále zaměřuje i na zajištění veškerých obchodních transakcí, na přípravu zakladatelských dokumentů v rámci založení všech druhů obchodních společností či na vymáhání pohledávek.

V oblasti práva nemovitostí Mariana zajišťovala přípravu kupních a zástavních smluv v rámci nemovitostních transakcí činžovních domů v hodnotě stovek milionů korun. 

Mariana získala cenné zkušenosti rovněž i v oblasti kolektivního investování, konkrétně lze zmínit například zajištění kompletní smluvní dokumentace a stanov pro SICAV a fond kvalifikovaných investorů včetně provádění požadovaných právních analýz.

Rating:

  • Právnická firma roku – Velmi doporučovaná regionální kancelář 2015-2022