Mgr. Martin Murad

Mgr. Martin Murad
advokát

Jako advokát pomáhám klientům v oblasti pracovního a pobytového práva, nemovitostí a v oblasti smluvní agendy. Intenzivně se zaměřuji také na rozvoj vztahů se zahraničními kanceláři a mezinárodními klienty. Právní poradenství poskytuji v několika jazycích. Plynně ovládám angličtinu, francouzštinu a polštinu. 

Ve sféře pracovního práva pomáhám klientům s nastavováním procesů, od přípravy pracovních smluv a interních předpisů, po problematiku ukončení pracovního poměru, včetně hromadného propouštění. Poskytuji poradenství týkající se přeshraničního vysílání zaměstnanců či poradenství v oblasti pobytového práva, a to včetně zastupování před českými orgány veřejné moci. 

Velmi blízká je mi také oblast nemovitostí. Zde se zaměřuji zejména na právní audity, sepsání a posuzování nákupu nemovitostí, věcná břemena, zástavy a další typy smluv. Spolupracuji se soukromými subjekty i obcemi. 

Jsem absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Před příchodem do ARROWS jsem působil v přední advokátní kanceláři ROWAN LEGAL. V minulosti jsem získával zkušenosti také v advokátní kanceláři PETERKA & PARTNERS, kde jsem několik let vedl její varšavskou pobočku.