Mgr. Martin Pešek

Mgr. Martin Pešek
advokátní koncipient

Své působení v advokacii jsem zahájil již jako student prvního ročníku v dubnu 2017, a to u jednoho ze zakládajících partnerů advokátní kanceláře ARROWS Mgr. Vojtěcha Suchardy. Jako student jsem tak stál u vzniku ARROWS a od léta 2021 zde působím jako advokátní koncipient.

Jsem absolventem právnické fakulty Masarykovy Univerzity v Brně a nedílnou součástí mého života je sport, zejména fotbal, kterému se aktivně věnuji už od útlého věku. Svou právní specializaci bych tak v budoucnu rád směřoval mimo jiné tímto směrem.

V rámci právní praxe se v současnosti soustředím převážně na vymáhání pohledávek, zastupování osob v trestním řízení, GDPR compliance, sportovnímu právu a v neposlední řadě rovněž poskytování právních služeb městské části v kompletním rozsahu.

Rating:

  • Právnická firma roku – Doporučená kancelář 2015 - 2021

Publikační činnost:

Další publikační činnost a videa