Mgr. Martin Šoula

Mgr. Martin Šoula

Specializace

- převody lékařských praxí
- zdravotnické právo
- závazkové právo
- sporná řízení
- trestní právo
 
 
 
 

Praxe: 

Jsem právníkem vykonávajícím generální praxi, ve které se zabývám trestním právem, závazkovým právem a s tím související spornou agendou.

V trestním právu jsem Vám schopen pomoci především v oblasti trestných činů proti majetku, trestných činech daňových a trestných činů spojených s návykovými látkami. Kromě zastupování obviněných v trestním řízení mám také nemalé zkušenosti jako zmocněnec poškozených, kterým zajišťuji právní pomoc během celého trestního řízení a zejména jejich uplatnění nároku na náhradu škody nebo nemajetkové újmy.

V soukromém právu se zabývám nejvíce spornou agendou, tedy především vymáhání pohledávek po dlužnících a případně také obranou proti neoprávněnému vymáhání pohledávek.

Při své práci se snažím, aby nedocházelo ke zbytečným a nákladným soudním sporů, s čímž souvisí vytváření kvalitní smluvní dokumentace, kdy se snažím zohlednit rozmanitost každého případu.

Předmětem mé užší právní praxe, jakož i mou zálibou je poskytování právního poradenství lékařům při převodu jejich lékařských praxí, což v sobě zahrnuje vypracování smluvní dokumentace, zastupování před správními orgány a zdravotními pojišťovnami. Za sebou mám již několik úspěšných převodů lékařských praxí.

Při práci se snažím především o lidský přístup a spokojenost klienta.

Odbornost: 

  • zastupování lékařů při registraci před zdravotními pojišťovnami v rámci převodu lékařských praxí
  • zastupování obviněných po celou dobu trestního řízení, včetně vazebního zasedání
  • zastupování lékařů během správního řízení týkajícího se převodu lékařské praxe
  • přihlášení nároku na náhradu škody nebo nemajetkové újmy do trestního řízení
  • právní pomoc při sjednávání podmínek prodeje lékařské praxe
  • zastupování poškozených v rámci trestního řízení
  • sporná agenda, zastupování klientů před soudy
  • tvorba a revize smluvní dokumentace

Publikace: