Mgr. Martina Brůnová

advokátka

V advokátní kanceláři ARROWS působím od prosince 2021 jako advokátka. Ve své praxi se nejčastěji zaměřuji na:

  • Správu cizího majetku, včetně svěřenských fondů
  • Mezigenerační transfer majetku (za života i pro případ smrti)
  • Majetkové plánování (dědické smlouvy, závěti, holdingové struktury, nadační fondy)
  • Rodinné právo (předmanželské smlouvy, rozvody, péče o děti, vypořádání majetku, spory)
  • Dědické právo
  • Občanské právo
  • Soudní spory

Ve své praxi se věnuji poskytování právních služeb ve výše uvedených oblastech, podstatná část mé práce spočívá v komplexním právním poradenství pro privátní klientelu, zejména pro klienty z řad vlastníků a vrcholového managementu významných českých i zahraničních společností, známé osobnosti, lékaře a další příslušníky svobodných povolání. 

Ve své práci kladu důraz na správnost právního řešení, pečlivý a individuální přístup ke každému klientskému případu a na hledání smírných a konstruktivních řešení (vyjednávání, mediace), jedná-li se o spornou záležitost. 

Před nástupem do ARROWS jsem jako student a koncipient působila v menší advokátní kanceláři s orientací na generální praxi a následně jsem poskytovala komplexní právní služby pro privátní klientelu (majetkové plánování, rodinné právo, dědické právo, přestupky, litigace, převody majetku, struktury, svěřenské fondy, nadační fondy. 

Jsem členkou České advokátní komory, a také spolupracuji s Unií rodinných advokátů a jsem součástí projektu Advokáti do škol.

 

Členství:

  • Česká advokátní komora