Mgr. Michael Koliha

Mgr. Michael Koliha

Specializace

- farmaceutické právo
- zdravotnické právo
- korporátní právo
- B2B kontrakty

Jsem advokátem se zaměřením a velkým zájmem o farmaceutické a zdravotnické právo.

V průběhu své kariéry jsem zastupoval klienty v řízeních před Státním ústavem pro kontrolu léčiv, Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, ale i před soudy ve sporech o náhradu škody na zdraví. Svým klientům také radím v oblasti reklamy na léčiva a farmaceutické produkty.

Svým klientům také poradím v oblasti práva obchodních korporací, a to zejména při akvizicích či prodejích obchodních podílů, dále pro ně zanalyzuji či upravím jakoukoli obchodní smlouvu.

Zdravotnické právo a zastupování zdravotnických zařízení v řízeních na ochranu hospodářské soutěže jsem měl možnost si v praxi vyzkoušet i v USA, během své stáže v advokátní kanceláři Zumpano, Patricios a Winker P.A., v Miami.

Co umím opravdu nejlépe:
-    zastupování a podpora klientů při zakládání či rozšiřování zdravotnických zařízení
-    zastupování klientů při smluvním vyjednávání o převodech obchodní podílů
-    poradenství klientů při ideálním nastavení korporátní struktury
-    zastupování klientů v žalobách na náhradu škody

Členství
Advokátní komora ČR