Mgr. Michael Koliha

Mgr. Michael Koliha
advokát

Jsem advokátem se zaměřením a velkým zájmem o farmaceutické právo, zdravotnické právo a právo sociálních služeb. V průběhu své kariéry jsem zastupoval klienty v řízeních před Státním ústavem pro kontrolu léčiv, Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, ale i před soudy ve sporech o náhradu škody na zdraví.

K zájmu svých klientů také zúročím své množství znalostí a zkušeností v oboru regulatoriky farmaceutického práva od výrobu, přes distribuci až po výdej, stejně tak jako v oblasti práva sociálního zabezpečení.

Zdravotnické právo a zastupování zdravotnických zařízení v řízeních na ochranu hospodářské soutěže jsem měl možnost si v praxi vyzkoušet i v USA, během své stáže v advokátní kanceláři Zumpano, Patricios a Winker P.A., v Miami.

Odbornost: 

  • zhodnocení ideálního nastavení zpracování osobních údajů a vypracování potřebné dokumentace
  • vypracování interních předpisů a zhodnocení právní regulatoriky na vnitřní procesy
  • zastupování a podpora klientů při zakládání či rozšiřování zdravotnických zařízení
  • zastupování klientů v žalobách na náhradu škody

Publikace:

Členství: 

  • Česká advokátní komora

Jazyky:

  • angličtina
  • španělština