Mgr. Michal Koutník

Mgr. Michal Koutník

Specializace

– sporná řízení
– bytové právo a právo nemovitostí
– sportovní právo

Jsem právníkem vykonávajícím generální praxi. Při ní se setkávám především s agendou sporů ze závazkových právních vztahů, bytovým právem a právem korporátním. Speciálním oborem, kterému se věnuji, je oblast sportovního práva.

Vzhledem k tomu, že se nejvíce času při výkonu praxe pohybuji v soudních síních, za svojí přednost považuji schopnost poskytovat kvalitní služby v oblasti zastupování klientů před soudem.

Kladu důraz na to, aby záležitosti klientů byly vyřizovány prakticky a efektivně. Podle toho volím i řešení jejich problémů.
 

Poskytnout Vám mohu právní služby především v těchto oblastech:

-  zastupování v občanském soudním řízení

-  vymáhání pohledávek

-  příprava a revize smluvní dokumentace

-  zastupování v oblasti sportovního práva, příprava smluvní dokumentace ve sportovní oblasti

-  kompletní právní poradenství v oblasti nemovitých věcí 

Publikační činnost:

- Smluvní pokuty ve smlouvách o rezervaci nemovitosti kategoricky neplatné?

- Příslušnost soudů ve sporech týkajících se práv k obchodní firmě

- Nezbytná cesta – věcné břemeno nebo obligace?

- Volný pohyb hráčů – nový prvek v legislativě Fotbalové asociace České republiky

- Počátek běhu promlčecí lhůty peněžitého dluhu bez sjednaného okamžiku splatnosti