Mgr. Miroslava Brůhová

Mgr. Miroslava Brůhová
advokátní koncipientka

V ARROWS se věnuji především právní úpravě týkající se technického konopí a konopí pro léčebné použití a souvisejících oblastí. Klientům pomáhám se získáváním potřebných licencí a povolení, v komunikaci s úřady a ministerstvy a také se správným nastavením při uvádění výrobku na trh.

V rámci své praxe mám také zkušenosti s vymáháním pohledávek včetně veškeré agendy s tím spojené, korporátním právem, spornou agendou a správním právem.

Jsem absolventkou Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Během studia jsem měla možnost se zúčastnit mezinárodního semináře na Univerzitě v Palermu, který byl zaměřen na evropské a mezinárodní trestní právo procesní.

Rating:

  • Právnická firma roku – Doporučená kancelář 2015 - 2021

Publikační činnost: