Mgr. Miroslava Brůhová

advokátní koncipientka

Jako advokátní koncipientka se v rámci své praxe nejčastěji zaměřuji na vymáhání pohledávek včetně veškeré agendy s tím spojené. Zkušenosti mám také z oblasti správního práva, především problematiky týkající se informačního zákona. Aktivně se zajímám o evropské právo.

Jsem absolventkou Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Během studia jsem měla možnost se zúčastnit mezinárodního semináře na Univerzitě v Palermu, který byl zaměřen na evropské a mezinárodní trestní právo procesní.