Mgr. Oliver Uraz

Mgr. Oliver Uraz
advokát

S ohledem na své dosavadní zkušenosti se jako advokát zaměřuji zejména na spornou agendu a uplatňování nároků před soudy a dalšími orgány všech stupňů. Tuto agendu pokrývám ve všech jejich smluvních i procesních aspektech, včetně otázek řešení úpadků.

Zmíněné znalosti jsem v praxi nasbíral již od raných dob studia na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, když jsem se této agendě dlouhá léta věnoval v jedné z největších advokátních kanceláří v České republice.

V rámci sporné agendy jsem schopen efektivně řešit i specializované oblasti autorského práva a směnek a věnuji se též právnímu poradenství pro poskytovatele spotřebitelských úvěrů.

V návaznosti na krizová opatření orgánů veřejné moci v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu v roce 2020 zastřešuji tvořící se agendu náhrady škody podnikatelům dle krizového zákona.

Zabývám se též obhajobou zastupovaním poškozených v trestním řízení.

Mediální obsah:

Koronavirus - smlouvy a jejich porušení 2020

Záznam ze živého vysílání ARROWS s Mgr. Jakubem Olivou a se mnou ohledně pracovního práva, náhrady škody a smluvních vztahů v souvislosti s koronavirovou krizí:

Záznam z online webináře ARROWS s Mgr. Hanou Erbsovou, JUDr. Lukášem Dořičákem a se mnou ohledně aktuálních právních aspektů vymáhání úvěrových pohledávek v roce 2020:

Odbornost:

  • Vedení obchodních sporů ve všech aspektech včetně insolvence
  • Obhajoba a zastupování poškozených před trestními soudy všech stupňů
  • Poradenství v oblasti náhrady škody dle krizového zákona
  • Smluvní i sporná agenda v oblasti vymáhání pohledávek
  • Nároky vznikající na poli autorských a souvisejících práv
  • Postupování pohledávek
  • Spotřebitelské úvěry
  • Směnečné právo

Členství:

  • Česká advokátní komora

Články:

Kontakt: