Mgr. Ondřej Vaněk

Mgr. Ondřej Vaněk
advokát

Jsem advokát se zaměřením na hromadné vymáhání pohledávek větších věřitelů. V rámci své advokátní praxe se také věnuji smluvní agendě, zejména v oblasti nemovitostí a trestním obhajobám.

Již během studia na Právniceké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci jsem byl jako praktikant zaměstnán v advokátní kanceláři věnující se správě a vymáhání pohledávek, ve které jsem strávil téměř tři roky. Poté jsem byl dva roky vedoucím právního a exekučního oddělení v inkasní společnosti, kde jsem se zabýval zejména implementací a vylepšováním informačního systému pro řízení agendy vymáhání pohledávek a vytvářením a kontrolou pracovních postupů tak, aby byly naplněny požadavky několika klientů z řad korporátní klientely (pojišťovny a mobilní operátor). Následně jsem nastoupil na pozici advokátního koncipienta do spolupracující advokátní kanceláře, kde jsem měl opět na starost obdobnou agendu a současně jsem získával zkušenosti i z jiných oblastí práva.

Po vykonání advokátní zkoušky nadále pokračuji ve spolupráci se společnostmi zabývajícími se vymáháním pohledávek, kterým poskytuji právní konzultace a zároveň působím jako spojovací článek mezi nimi a jejich IT dodavateli. Dále se zabývám poradenstvím v oblastni GDPR.

Členství: 

  • Česká advokátní komora