Mgr. Patrick Boháček

Mgr. Patrick Boháček

Specializace

- soudní řešení sporů
- zdravotnické právo
- korporátní agenda

Praxe

Patrick Boháček má zkušenosti z téměř všech oblastí práva a našim klientům tak poskytuje poradenství napříč právními odvětvími. Ve své praxi se zaměřuje zejména na korporátní otázky a byl součástí týmů zajišťujících právní servis na významných korporátních transakcích, vč. přeměn obchodních korporací.  V rámci poskytování komplexního servisu našim korporátním klientům se Patrick rovněž zabývá některými AML aspekty, jako je např. evidence skutečných majitelů. Další významnou část Patrickovi agendy tvoří soudní řešení sporů, v jehož rámci čerpá ze svých zkušeností nabytých praxí u soudu.

Mezi oblasti Patrickova zájmu patří také zdravotnické právo a právo trestní. V rámci zdravotnického práva Patrick poskytoval poradenství významným hráčům na trhu farmacie. Našim klientům však Patrick poskytuje právní poradenství mimo jiné i v souvislosti s komerčním využitím konopí. Znalosti a zkušenosti z různých oborů práva umožňují Patrickovi komplexní posouzení situace klienta a nalezení vhodného řešení. 

Patrick vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a během studia se specializoval na trestní právo a mezinárodní právo veřejné. Patrick rovněž absolvoval stáže na soudu a státním zastupitelstvím, díky kterým získal lepší porozumění chodu těchto institucí. Patrick pracuje v advokacii několik let a zkušenosti nabýval při práci s některými z největších českých i mezinárodních společností.

Jazyky

  • Angličtina
  • Němčina

Publikace