Mgr. Renata Pirklová

Mgr. Renata Pirklová
advokátka - mateřská dovolená

V rámci své generální praxe se nejčastěji zaměřuji na zastupování klientů v soudních sporech v oblasti soukromého práva. Klientům poskytuji rovněž kompletní poradenství v oblasti rodinného práva zahrnující zastupování a přípravu podkladů pro rozvodová řízení včetně vypořádání společného jmění manželů nebo řízení o určení výživného. 

Další významnou oblastí, ve které spolupracuji s klienty tvoří pracovní právo, a to jak na straně zaměstnanců, tak na straně zaměstnavatelů. V rámci pracovního práva řeším nejčastěji problematiku nastavení dlouhodobé spolupráce mezi podnikateli (prevence švarcsystému) a neplatného skončení pracovního poměru a vymáhání souvisejících nároků.

Mimo výše uvedené pomáhám klientům také v oblasti loterijního práva, zejména v otázkách regulaci reklamy v oblasti hazardních her a otázkách působnosti zákona o hazardních hrách.

Členství:

  • Česká advokátní komora
  • Hospodářská komora ČR – člen sekce zaměstnanosti a práce

Jazyky:

  • Angličtina

Odkaz na články: