Mgr. Renata Pirklová

Mgr. Renata Pirklová

Specializace

- zastupování v soudních sporech
- revize a příprava smluv
- sdílená ekonomika
- korporátní agenda
- právo nemovitostí
- pracovní právo

Praxe

Jsem absolventkou Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a rovněž půlročního studijního programu na Právnické fakultě Jagellonské Univerzity v Krakově. Během studií jsem působila v právní poradně poskytující právní služby „pro bono“ a také v advokátní kanceláři zaměřující se na generální praxi.

Při poskytování právních služeb, tedy při hledání optimálních řešení nastalých problémů, sporů nebo jiných výzev, které stojí před klientem, se vždy snažím přijmout taková řešení, která reflektují nejen právní, ale též ekonomická rizika, nejsou jednotvárná, vždy odpovídají zájmům klienta a dokáží předcházet vzniku dalších sporů či jiných problémů v budoucnu.

V rámci své koncipientské praxe se věnuji zejména oblasti soudních sporů, právu obchodních společností, závazkovým vztahům, právu nemovitostí a v neposlední řadě problematice sdílené ekonomiky.