Mgr. Robin Mlynář

Mgr. Robin Mlynář

Specializace

- právo územních samosprávných celků
- územní plánování a stavební uzávěry
- povolování a odstraňování staveb
- pravidla hospodaření územních samosprávných celků
- svobodný přístup k informacím a registr smluv
- dotace poskytované obcemi

Jsem absolventem Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, přičemž část svých studií jsem strávil i v zahraničí. V letech 2014 až 2016 jsem působil v obecně prospěšné společnosti pro rozvoj veřejné správy, která poskytovala právní servis zástupcům měst a obcí v rámci celonárodního projektu Svazu měst a obcí ČR.

Podstatnou část své koncipientské praxe jsem absolvoval u významné advokátní kanceláře specializující se na správní právo.

V ARROWS advokátní kanceláři se zaměřují na problematiku práva územních samosprávných celků, stavebního práva a správního řízení.

Jsem jedním z autorů příspěvků na praktickém průvodci pro politiky s názvem Rizikapolitika.cz

Vedu školení na vybraná témata z oblasti stavebního práva pravidelně v rámci akreditovaného vzdělávání úředníků územních samosprávných celků a zaměstnanců stavebních úřadů. Nad rámec toho působím též jako externí právní poradce Odboru regionální politiky Ministerstva pro místní rozvoj.

S klienty jsem připraven řešit:

- pravidla pro poskytování dotací, vypisování dotačních programů a uzavírání veřejnoprávních smluv o poskytování dotací

- právní rovinu vedení územního a stavebního řízení, včetně řízení o odstranění stavby a zpravidla navazující řízení o dodatečném povolení stavby

- proces přijímání územního plánu či jeho změny, včetně napadání nezákonného územního plánu

- přípravu právních podání v případě dotčení klienta nelegální stavební činností

- rozhodovací procesy v rámci místní samosprávy měst a obcí

- pravidla a podmínky hospodaření měst a obcí

- právní rovinu přípravy rozpočtu města a obce

- obranu proti přijetí stavební uzávěry 

Publikace:

Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2017. 292 s.
Významné změny v řízení o poskytování dotací. Moderní obec. Praha: Profi Press s. r. o., 2018, č. 3.