Mgr. Silvie Dohnalová

Mgr. Silvie Dohnalová

Specializace

- dědické právo
- dědické spory

Jsem právník se specializací na dědické právo. Zabývám se právním poradenstvím v oblasti dědického řízení a vypořádání dědických podílů. Před svým nástupem do advokátní kanceláře ARROWS jsem působila v notářském úřadě.

Zabývám se sepisováním posledních vůlí a poradenstvím osobám, které chtějí řešit otázky dědictví ve své rodině. Tzn. radím lidem, kteří chtějí vyřešit za života otázky rodinného majetku. Ve spolupráci s ostatními právníky a daňaři pomáhám nastavovat rodinné struktury v obchodních závodech.

Společně s dalšími členy sporového týmu radím dědicům v případě sporů o dědictví. Tzn. zastupuji osoby, které byly neprávěm vyděděděny, řeším spory o rodinné obchodní podíly a dále zastupuji v dědickém řízení (nově řízení o pozůstalosti).

Dědické právo pro mne není jenom okrajová oblast, ale místo mé specializace s ohledem na mou předchozí praxi v notářství.