Mgr. Silvie Dohnalová

Mgr. Silvie Dohnalová
advokátka - dědické právo

Jsem advokátka se zaměřením na dědické právo. Pro klienty řeším poradenství v oblasti právního nástupnictví a ochrany majetku. Před svým nástupem do advokátní kanceláře ARROWS jsem působila v notářském úřadě.

Zabývám se sepisováním posledních vůlí a poradenstvím podnikatelům, kteří chtějí řešit otázky dědictví ve své rodině. Tzn. radím lidem, kteří chtějí vyřešit za života otázky rodinného majetku. Ve spolupráci s ostatními právníky a daňaři pomáhám nastavovat rodinné struktury v obchodních závodech a korporacích.

Společně s dalšími členy sporového týmu radím dědicům v případě sporů o dědictví. Tzn. zastupuji osoby, které byly neprávem vyděděděny, řeším spory o rodinné obchodní podíly a dále zastupuji v dědickém řízení (nově řízení o pozůstalosti). Dědické právo pro mne není jenom okrajová oblast, ale místo mé specializace s ohledem na mou předchozí praxi v notářství.

Rating:

  • Právnická firma roku – Velmi doporučovaná regionální kancelář 2015 - 2020

Členství: