Mgr. Vít Šilhavý

Mgr. Vít Šilhavý
advokát

Jsem advokátem se zaměřením na právo veřejných zakázek. V rámci své praxe poskytuji právní služby jak zadavatelům, tak i dodavatelům. Nad rámec právního poradenství v rámci zadávacích řízeních jsem v průběhu své kariéry zastupoval klienty rovněž v řízeních před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže i v navazujících řízeních před soudy ve správním soudnictví.

Dále se zabývám právem obchodních společností v oblasti fúzí a akvizic, projektového financování i každodenní korporátní agendy. Svým klientům poskytuji poradenství od založení společnosti, po celou dobu jejího trvání, až po její případné zrušení a zánik, včetně likvidace. Rovněž klientům poskytuji poradenství v oblasti fúzí a akvizic, a to od provedení due diligence, přes přípravu kompletní dokumentace a vyjednání obchodu, až po úspěšné ukončení transakce.

Mimo výše uvedené rovněž poskytuji právní poradenství v oblasti závazkového práva.

Novela zákona o obchodních korporacích

Koronavirus a valné hromady

Odbornost: 

 • zastupování zadavatelů v rámci zadávacích řízení včetně vypracování zadávacích dokumentací
 • zastupování dodavatelů v přípravě nabídek pro účast v zadávacích řízeních, přípravě námitek proti zadávací dokumentaci či úkonům zadavatele
 • zastupování zadavatelů i dodavatelů v řízeních před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a před soudy ve správním soudnictví
 • poradenství při zakládání společností včetně ideálního nastavení korporátní struktury (příprava zakladatelských právních jednání, vedlejších dohod společníků atp.)
 • poradenství při běžné korporátní agendě (příprava valných hromad a zasedání dalších orgánů společnosti, smluv o výkonu funkce atp.)
 • poradenství při přeměnách společností včetně přípravy veškeré dokumentace a zajištění všech potřebných kroků pro úspěšnou realizaci přeměny
 • poradenství v oblasti akvizic včetně přípravy veškeré dokumentace
 • poradenství při likvidaci společností
 • příprava smluvní dokumentace s obchodními partnery, zákazníky atp.

Publikace:

Kurzy:

Členství: 

 • Česká advokátní komora

Jazyky:

 • Angličtina
 • Francouzština – pasivně