Mgr. Zdeněk Borkovec

Mgr. Zdeněk Borkovec

Specializace

- developerské a stavební společnosti
- zastupování v soudních sporech
- korporátní a obchodní právo
- právo územních samospráv
- závazkové právo
- veřejné zakázky
- stavební právo
- správní právo
 
 
 
 

Praxe: 

Jsem advokátem, partnerem, který je schopen klientům nabídnout komplexní právní poradenství ve všech odvětvích práva.

Velkou část mé dosavadní advokátní praxe jsem strávil v advokátní kanceláři zaměřené především na poskytování služeb pro veřejný sektor, kde jsem se převážně setkával s problematikou práva územních samospráv a s poradenstvím pro korporace založené a vlastněné těmito územními samosprávami. Kromě komplexního poradenství k chodu územních samosprávných celků a jejich korporací jsem se v rámci své praxe zabýval také přípravami a revizemi smluv, zadávacích řízení v rámci veřejných zakázek a zastupováním v rámci vedené sporné agendy. Formou poradenské činnosti, ale i formou činnosti přednáškové jsem se také aktivně podílel na realizaci několika celorepublikových projektů realizovaných Svazem měst a obcí ČR, které byly primárně zaměřeny na zefektivnění veřejné správy.

Především tato praxe pak formovala moji hlavní specializaci, která nyní spočívá v oblasti obchodního, závazkového a správního práva.

V průběhu další praxe jsem postupně začal poskytovat právní poradenství i soukromému sektoru, zejména korporátní klientele, kde velkou část mých klientů tvořily především stavební společnosti, kterým jsem zajišťoval komplexní právní poradenství jak při přípravě developerských projektů, tak při jejich běžné obchodní činnosti. Velkou část agendy také tvořilo zastupování těchto klientů v rámci sporných soudních řízení vyplývajících ze závazkových vztahů, především ze smlouvy o dílo.

Nyní jsem vedoucím pobočky naší advokátní kanceláře v Pardubicích a v kontextu mé dlouholeté praxe v advokacii jsem Vám připraven poskytnout maximum z mých znalostí a zkušeností tak, abych Vám vždy co nejlépe a efektivně pomohl s Vašimi problémy a starostmi. Nezáleží na tom, kdo je klientem, nebo o jakou jde oblast práva, vždy se snažím najít tu nejlepší cestu k Vašemu kýženému cíli.

Členství: 

  • Česká advokátní komora