Mgr. Zuzana Sůvová

Mgr. Zuzana Sůvová

Specializace

- přeměny obchodních společností
- spory ze smluv o dílo
- zdravotnické právo
- závazkové právo
- korporátní právo
- školské právo
 
 
 
 

Praxe: 

Mým zaměřením je i vzhledem k mým životním zkušenostem a osobním vazbám ve zdravotnictví právní problematika s touto specifickou oblastí života spojená. Jsem připravena poskytnout právní poradenství lékařům, při převodech ordinací, jednání s pojišťovnami, úhradách za provedené výkony, nastavení právních procesů ve zdravotnictví, řešení stížností pacientů i uplatňování náhrad škod na zdraví. Stejně tak jsem připravena pomoci i pacientům při jednání s lékaři, uplatňování náhrad škod na zdraví a řešení dalších problémů se zdravotnickou problematikou spojených.

I přes výše uvedené zaměření na zdravotnické právo, jsem advokátkou, která v důsledku své generální praxe v pražských advokátních kancelářích a v kancelářích regionálního významu je schopna nabídnout klientům komplexní právní služby v jakékoliv životní situaci, ať již jde o jejich soukromý život nebo o život profesní.

Běžně jsem se při výkonu advokacie setkávala se spornou agendou klientů, která spočívala zejména ve sporech ze smluv o dílo a dalších závazkových vztahů. V těchto případech jsem se naučila klást velký důraz na důkladnou právní analýzu každého individuálního případu, upřímný přístup ke klientovi a pečlivé nastavení strategie vedení sporu, přičemž tento přístup se mi v praxi velice osvědčil a mnohokrát se také promítl do kýženého výsledku v duchu hesla: „Štěstí přeje připraveným“.

V návaznosti na vedenou spornou agendu jsem se vždy snažila klientům zajistit též kompletní servis, a proto mám rozsáhlé zkušenosti i s korporátním právem, kde jsem schopna zajistit jak běžné korporátní procesy od založení společnosti po její likvidaci, tak i se zajištěním všech druhů přeměn obchodních korporací.

Navíc jsem se v poslední době zabývala i specializovaným právním poradenstvím pro školy, školská zařízení, sportovní kluby a jiné zájmové spolky, kterým mohu také nabídnout i ve vztahu k výše uvedenému komplexní právní služby na vysoké úrovni.

Klientům tak nabízím poctivý a citlivý přístup k jejich problémům, řešení šité na míru a komplexní pohled na řešení případů dotýkajících se nejrůznějších právních oblastí, a to tak, aby klient dostal vždy ten nejlepší servis a odcházel z naší advokátní kanceláře spokojený s pocitem, že v nás má svou oporu při řešení svých starostí.

Členství: 

  • Česká advokátní komora