Radek Pech

Radek Pech

Specializace

- business development
- key account management
- řízení projektů
- digitalizace a automatizace účetních procesů
- reporting
- daňová evidence
- manažerské účetnictví

V rámci své pracovní praxe jsem se vždy pohyboval nejvíce v oborech typu dopravy a logistiky. Prošel jsem si nejrůznějšími procesy, všemi typy přeprav od letecké, po námořní, kamionovou, mezinárodní i vnitrostátní  (rozdílných modifikací), skladování, celní odbavování, outsourcingem různých typů služeb, až po projektové řízení nejrozmanitějších projektů od zajišťování a soustavného zlepšování logistické podpory Grand Prix v Brně, otevírání cross-dock centra v rámci evropských struktur pro automotive dodavatele, po budování střediska sdílených služeb v českém regionu pro švýcarskou mezinárodně působící společnost v oblasti dopravy a logistiky a mnoho dalších.  

S ohledem na cenné zkušenosti z jednotlivých oborů, a to i s přihlédnutím k rozmanitosti samotné náplně obchodní činnosti klientů v mé péči, zejména středních, velkých a nadnárodních firem, se kterými jsem se při plnění nejrůznějších pracovních úkolů potýkal, jsem se rozhodl využít těchto zkušeností právě pro automatizaci jednotlivých vnitrofiremních úkonů. 

 Mým cílem je přinést našim klientům usnadnění a snížení administrativní zátěže týkající se zejména agend nakonec spojených s účetní oblastí s důrazem na zjednodušení zpracování agendy docházky, mezd, reportingu, finančních plánů/rozpočtů, finančních prognóz, dohadných účtů a to zejména na straně u našich klientů. 
 
K digitalizaci a automatizaci, které s sebou nesou nemalou úsporu mzdových nákladů na straně klientů, ale zejména s ohledem na nově vyžadovanou bezprecedentní ochranu dat v souvislosti s nařízením EU o ochraně dat (GDPR účinnost - květen 2018), potřebuje každá firma nejlépe několik výkonných IT systémů, které teprve budou, ale sami vlastně netvoří tzv. vlastní IT technologický celek. Je to z důvodu maximální opatrnosti a dělby rizik spojených s možnými výpadky takových systémů, které již dnes lze řešit celkem efektivně, ale na druhou stranu je jejich dalším nesporným benefitem právě samotná dělba požadované činnosti a kontinuální focus na rozvíjení se pouze jedním odborným směrem. 

Nasazení takových IT systémů, kdy většina z nich v pořizovacích cenách stojí až statisícové částky, je pro segment malých a středních rychle rozvíjejících se firem často téma ze skříňky luxusu a toužebných přání. Jedna věc je samotný výběr těchto systémů, po té implementace a jejich nastavení (protože se většinou jedná o tzv. nekrabicový software), který můžeme nechat klientům na přání značně přizpůsobit. Tuto variantu ale doporučujeme pouze klientům, kteří si nákladné přizpůsobení tzv. vlastní customizaci mohou finančně i časově dovolit, protože musí proběhnout detailní analýza všech vnitřních procesů.

Takové napojení je pak hodně drahé a spousta firem si nemůže takovou konkurenční výhodu vůbec dovolit. Občas i samotný byznys model poskytovatelů těchto IT softwarů a jejich licenční politika, není pro malou a střední firmu zajímavá, jednoduše proto, že tyto systémy cílí na velké podniky s velkým počtem zpracování dokladů, mezd, a interních procesů. Myslíte si, že si takový luxus skutečně nemůžete dovolit? Kontaktujte mne, a já Vám pomohu zajistit velmi dostupné komplexní řešení a možnost využití těchto systémů za exkluzivních podmínek.

Ocenění: 
2017 - člen BforB s nejvyšším objemem zakázek

Členství:
BforB Avantgarde, PPF Gate 
BforB Green Garden, Hotel Green Garden