Sabina Bedlíková

Sabina Bedlíková
asistentka Praha

V Praze se zabývám administrativou a chodem kanceláře