Sabina Bedlíková

Sabina Bedlíková
asistentka Praha
Jako asistentka působím na recepci pražské pobočky společnosti ARROWS.
 
Převážně mám na starost chod recepce a péči o klienty. Dále se také zabývám podporou právníků a partnerů a provozními činnostmi. 
 
Jsem administrativní součástí kanceláře, jedná se především o zpracování pošty a vyřizování hovorů a e-mailů.