Štěpánka Čepeláková

Štěpánka Čepeláková
vedoucí administrativy Praha

V Praze se zabývám administrativou a chodem kanceláře